Univerzitetska Čitaonica

Čitaonica je organizovan prostor u kome se studenti u pauzama između predavanja mogu pripremati za svoje časove predavanja i vježbi. U idealno realizovanim radnim uslovima studenti mogu da pišu svoje seminarske radove, uče i konsultuju se sa kolegama u vezi sa svim aktivnostima u kojima učestvuju na Fakultetu.
Pored mogućnosti pristupa štampanim medijima, studenti imaju pristup i elektronskim izdanjima velikog broja časopisa, a u procesu je realizacija umrežavanja sa narodnom bibliotekom Republike Srpske, putem koje će biti omogućeno pretraživanje baze podataka svjetskih i domaćih biblioteka.

Čitaonica je otvorena od 08:00 h do 20:00 h svakog radnog dana.

Univerzitet Bijeljina