Šansa za mlade da usavrše jezik, nauče novi, prošire vidike i upoznaju nove kulture

Rok za prijavu: 22.07.2016

 

 

NVO organizacija za koordinaciju “Creativitas” je u potrazi za EVS (Evropski volonterski servis) volonterima iz Finske, Grčke, Španije, Bosne i Hercegovine na 12 mjeseci za učestvovanje u projektu u BIRŽAI regionalnom parku - muzej "Sela"!

Početak aktivnosti: 1. do 2. septembra 2016. godine

Do 22. jula 2016. Godine treba poslati CV i motivaciono pismo

Projekat u BIRŽAI Regiji - Muzej “Sela”

Volonteri bi imali sljedeće odgovornosti u projektu:
• dječija njega (edukativne aktivnosti);
• ekskurzije na maternjem jeziku ili engleskom jeziku;
• prevod informacija;
• programi i promocija muzejskih aktivnosti;
• kontakt sa lokalnim ustanovama: školama, obdaništima, stručna škola;
• tehnička pomoć u skladištu eksponata;

Profil volontera :

Dobrodošli su svi koji su zainteresovani za istoriju , očuvanje naslijeđa , muzejskih aktivnosti . Volonteri treba da ispunjavaju sljedeće uslove: 
• - nema bolesti zavisnosti ;
• - tačnost ;
• - spremnost i zainteresovanost za rad sa djecom ;
• - komunikacione veštine;
• - mogućnost korišćenja IT (prednost) 

sposobnost komuniciranja na engleskom i / ili ruskom ili / i litvanskom ;

• ima najmanje 18 godina;

• ima važeću vozačku dozvolu ;

• u stanju je da radi u malom timu i nezavisno , da planiraju sopstvene aktivnosti ;

• spremni su da rade fizičke poslove , kao i kancelarijski posao , u zatvorenom i na otvorenom ;

• otvoreni su i u stanju da komuniciraju sa novim ljudima ;

 

Sve detaljne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://www.creativitas.lt/en/evs-volunteers-from-finland-spain-greece-bih-wanted/

Više o samoj regiji i muzeju na sljedećem linku:

http://www.birzumuziejus.lt/en

 
Srdačan pozdrav,