15. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“.

FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA „BIJELJINA“

dodjeljena je

DIPLOMA SA VELIKOM ZLATNOM MEDALJOM

na

15. Me?unarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

 

Naime, Farmaceutski fakultet Univerziteta Bijeljina je dana 04.03.2020.godine u?estvovao u ocjenjivanju kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, u postupku koji je sprovela Komisija Novosadskog sajma.

Ocjenjivanje je sprovedeno na osnovu slede?ih  kriterijuma: prostorni uslovi, integracija sa drugim sistemimaobrazovanja, promocije i prezentacije, uspješnost studenata i polaznika, zaštita životne sredine, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti.

Ocjenjivanje je izvršeno na osnovu Pravilnika Novosadskog sajma o ocjenjivanju kvaliteta obrazovno-vaspitnih ustanova.

Navedeno priznanje odnosi se na potvrdu kvaliteta obrazovnog rada ustanove.

 

Više o Novosadskom sajmu može se na?i na linku RTV: www.rtv.rs

Prilog slika: