Akcije Studentskog parlamenta

Studentski parlament aktivno se bavi promocijom Univerziteta, kako u gradu tako i u okolini.

Do sada je organizovano 4 akcije besplatnog mjerenja šećera u krvi u Bijeljini, Tuzli i Šapcu. Kroz ovu aktivnost prošlo je preko 1000 ljudi u ova tri grada.

 

Studentski parlament svake godine u saradnji sa upravom Univerziteta organizuje Univerzitetsko veče, koje je već postalo tradicija u radu Studetskog parlamenta.

 

Kontakt