Anketa, CRM sistem u visokom obrazovanju

Hvala što ste izdvojili Vaše vrijeme i odlučili da popunite ovu anketu, nadamo se da ćete odgovoriti na sva pitanja kako biste unaprijedili ovo istraživanje. Ovo istraživanje se sprovodi u svrhu ispitivanja primjene upravljanja odnosa sa studentima (CRM) i njenog uticaja na zadovoljstvo studenata. Pod pojmom fakultet se podrazumijeva visokoobrazovna institucija na kojoj studirate. (CRM - Client/Customer relationship management ili Upravljanje odnosima sa klijentima)

Anketa