Naučni časopis AKADEMSKI PREGLED (UDC 61+63+159.9; ISSN 2637-2029) je otvorenog tipa, izdaje ga Univerzitet „Bijeljina“ iz Bijeljine.

Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, prethodna saopštenja, prikaze knjiga i rezultate istraživanja. Svi radovi se recenziraju i za objavljivanje moraju imati pozitivne recenzije. Autor je anoniman za recenzente a re­ce­nzenti su anonimni za autora rada. Recenzenti vrijednuju rad i mogu da napišu pozitivnu rece­nzi­ju, da predlože doradu ili da napišu negativnu recenziju rada. Rukopis koji je predložen za iz­vjesne izmjene, uređivački odbor prosleđuje autoru, uz tekst recenzije. Negativno ocenjen rad vraća se autoru, uz tekst anonimne recenzije.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove. Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.

Urednik

Glavni i odgovorni urednik je Doc. dr Boro Krstić koji sa redakcijom časopisa sprovodi uređivačku politiku.