UPUTSTVO  AUTORIMA I ŠABLON ZA RADOVE KOJI SE OBJAVLJUJU U ČASOPISU
„AKADEMSKI PREGLED“, priloženi su putem linka:

Uputstvo za autore Ćirilica, Latinica

Formular za prijavu rada Ćirilica, Latinica