Skip to main content

Centar za međunarodnu saradnju

Centar za međunarodnu saradnju Univerziteta „Bijeljina“ predviđen je da zajedno sa prorektorom za naučni rad i međunarodnu saradnju sprovodi aktivnosti  na uspostavljanju i realizovanju međunarodne saradnje sa drugim zainteresovanim stranama iz regiona i svijeta.


Centar za međunarodnu saradnju između ostalog obavlja slijedeće djelatnosti:

  • Utvrđuje i realizuje sporazume o naučno-nastavnoj i poslovno-tehničkoj saradnji Univerziteta sa zainteresovanim relevantnim partnerima iz oblasti obrazovanja i privrede.
  • Prezentuje programe stipendiranja i učenja u okruženju i svijetu.
  • Predstavlja mogućnosti akademske razmjene (mobilnosti) i usavršavanja studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Univerziteta.
  • Organizuje obuku sopstvenog osoblja u vezi međunarodnih aktivnosti (projekata, radionica, seminara...) itd.

Fokus budućeg rada Centra bi trebalo biti u većem broju apliciranja i učestvovanja na međunarodnim projektima (ERASMUS, CEEPUS, ...) kao i dalji rad na realizaciji već sklopljenih ugovora o saradnji.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.