Poziv za II Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

Poljoprivredni fakultet organizuje

II Naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem

- SELO I POLJOPRIVREDA -

27-28. septembar 2019.
Bijeljina, Republika Srpska, BiH

POZIV ZA UČEŠĆE I PRIJAVU SAŽETAKA