ERASMUS + projekat „Vitalising ICT relevance in agriculture learning – VIRAL"

Oja?ati mogu?nosti poljoprivrednih fakulteta da koriste, primjenjuju i prenose nova saznanja u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama u poljoprivredi, glavni je cilj Erasmus plus projekta „Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning – VIRAL“, koji je odobrila Evropska komisija, a na kojem ?e u?estvovati i Univerzitet „Bijeljina“

Na projektu ?e raditi konzorcijum od ukupno 17 partnera, uglavnom fakulteta iz BiH i Crne Gore, te Slovenije, Holandije i Rumunije, ali i preduze?a iz regiona koja imaju aktivnosti u poljoprivredi, te nevladine organizacije. Me?u njima je i Vagenigen univerzitet, jedan od vode?ih u svijetu u oblasti poljoprivrede i šumarstva.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Univerzitet “Bijeljina” je ponosan na u?eš?u u tako jednom velikom me?unarodnom projektu, vrijednom 900.000 evra, ?iji ?e nosilac biti Poljoprivredni fakultet univerziteta Banja Luka, u saradnji s Elektrotehni?kim fakultetom. Istovremeno, jedan od strateških ciljeva Univerziteta “Bijeljina” je da bude pouzdan partner privredi, a kroz Viral projekat bi?e ostvarena ta sprega.

Predstavnici svih partnera prvi put su se susreli u Banjaluci, gdje 21.01.2020.god. intenzivno planiran projekat, a 23.01.2020.god. je u Akademiji nauka i umjetnosti RS održana i uvodna konferencija o upotrebi IKT u poljoprivredi, tokom koje su izlagali neki od vode?ih istraživa?a u ovoj oblasti.

Posljednjih godina trend je da se IKT uvodi u sve sfere života, a ovo je bila dobra prilika da pokušamo da ovaj segment uvedemo i u poljoprivrednu proizvodnju. Ideja je da oja?amo kapacitete visokoškolskih ustanova da razviju nova saznanja i da ih prenose dalje korisnicima u agraru, kao i da se oja?a pozicija studenata poljoprivrede – isti?e koordinator projekta Miljan Cvetkovi? sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, dodaju?i da je cilj i da ostale u?esnike u poljoprirednom sektoru podstaknu da krenu da uvode IKT u svoju proizvodnju.

Prilog slika: