Farmakognozija

Na vježbama iz Farmakognozije studenti stiču znanja i sposobnosti vezane za identifikaciju  biljnih droga, njen biološki izvor, prepoznaju morfološke i anatomske karakteristike droga, stiču znanja o mogućnosti primjene biljnih droga, te spoznaju  metode ispitivanja kvaliteta droga. Sva ova znanja i vještine su stekli kroz izvođenje sljedećih vježbi:

  1. Identifikacija biljnih droga sprovođenjem  makroskopske (organoleptičke) analize droga, koja se zasniva se na ispitivanju pomoću čula: izgleda, veličine, konzistencije, boje, mirisa  i ukusa droge.
  2. Mikroskopska i mikrohemijska analiza droga, koja se  zasniva  na posmatranju trajnog preparata biljnog tkiva ili praška droge u opštem reaktivu pod mikroskopom i determinacija biljnih droga na osnovu anatomije biljnog tkiva i lokalizacije karakterističnih ili aktivnih sastojaka.
  3. Ispitivanje droga prema odgovarajućim standardima datim u farmakopejama i drugim propisima, poput  identifikacije, ispitivanja opšteg kvaliteta biljnih droga i ispitivanja specifičnog kvaliteta droga (vrijednosti droga).