Godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem

Dana 02.06.2018. godine, pripalo je veliko zadovoljstvo fakultetu zdravstvenih studija, Univerziteta "Bijeljina" Bijeljina, da bude organizator godišnjeg stručnog sastanka sa međunarodnim učešćem za ljekare svih nivoa zdravstvene zaštite i različitih specijalnosti, menadžere u zdravstvu, psihologe i magistre farmacije.

Tema je bila "Transplatacija organa tkiva i ćelija - danas za sutra". Skup je bio izuzetno propraćen što pokazuje da fakultet zdravstvenih studija, Univerziteta "Bijeljina" Bijeljina, ima potencijal da promoviše ovako važnu temu kako za grad Bijeljinu tako i za region.

Hvala svima!

 

 

Prilog slika: