Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2013 godini 4/5

Udruženje poljoprivrednika RS - Semberija i Poljoprivredni fakultet Univerziteta "Bijeljina" Bijeljina organizovali su seminar 22. februara 2013. god. na temu "Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2013 godini".