Skip to main content

Izdavaštvo

Organska biljna proizvodnja

 

Dr Jela Ikanović, Dr Vera Popović
„Organska biljna proizvodnja“

(2020)

Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj

 

Dr Boro Krstić
„Pravni režim stranih ulaganja u Republici Srpskoj“

(2020)

Bilant grupni trening teorija i praksa

 

Dr Rosa Šapić
„Bilant grupni trening teorija i praksa“

(2020)

Korisni linkovi

Naučni skupovi

Prijavni obrazac za klasifikaciju naučnog skupa - Preuzmi

Dokumentacija za kategorizaciju i klasifikaciju - Preuzmi

Pravilnik o naučnim skupovima - Preuzmi

Rang lista u 2020. god. - Preuzmi

Naučni časopisi

Zahtjev za kategorizaciju - Preuzmi

Dokumentacija za kategorizaciju - Preuzmi

Pravilnik o publikovanju naučnih radova - Preuzmi

Lista kategorisanih naučnih časopisa u RS u 2019. god. - Preuzmi

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.