Jednodnevni edukativni kurs „Kardiopulmonalna reanimacija kod urgentnih stanja”

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“ organizovao je jednodnevni edukativni kurs sa temom „Kardiopulmonalna reanimacija kod urgentnih stanja”. Kurs je bio namjenjen zdravstvenim radnicima.

Učesnici su imali priliku da kroz predavanje i interaktivnu diskusiju saznaju nešto više o kardiopulmonalnoj reanimacija kod urgentnih stanja ali i o iskustvima iz same prakse.

Kurs se održao 17.10.2014. godine, sa početkom u 1400sati, u malom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

Učesnici su bili:

        Sanja Vučinić, struk. med. sestra sa temama:

          -    „Definicija kliničke smrti i reanimacija“;

          -    „Dijagnoza i uzroci srčanog zastoja“;

Velisava Perović, Spec. Sms sa temama:

  -    „Tehnika masaže srca i uspostavljanja cirkulacije“;

  -    „Mjere kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima“;

Mira Ranković,struk. med. sestra sa temama:

  -    „Osnovni principi i metode oživljavanja“;

  -    „Medikamenti koji se primjenjuju u toku KPR-a“;

dr Danijela Tasić, Spec. kardiolog sa temom:

  -    „EKG dijagnoza i tretman poremećaja srčanog ritma“;

Pored predavanja održan je i praktičan rad u grupama sa temom: „Manuelna stimulacija srca ili elektro stimulacija defibrilatorom“.

Predavanje je završeno diskusijom i podjelom potvrda o učešću. Kurs je bio akreditovan od strane Zdravstvenog savjeta Republike Srbije (D-1-1429/14)  Broj: 153-02-1979/2014-01 od 18.08.2014. godine.

Prilog slika: