Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 4. stav 3. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 14/06) i člana 4. Pravilnika o kriterijumima i postupku za stipendiranje studenata i učenika, finansiranje naučnoistraživačkog rada i nagrađivanje učenika i nastavnika ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 i 20/18), Gradonačelnik Grada Bijeljina raspisuje Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/2019. godini
 

Pravo učešća na Konkursu imaju  redovni studenti III, IV, V i VI  godine prvog cuklusa studija koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija ili ekvivalenta na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa stalnim prebivalištem na području Grada Bijeljina.

Pravo učešća na Konkursu nemaju studenti koji su obnovili godinu i apsolventi.

Uslov za odobravanje stipendije za kandidate koji su studenti  filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 8,00. Za studente fakulteta tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine,  prosječna ocjena koju su postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50.

Za studente koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima i grupi Ostalih, uslov za ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 7,00.
 
Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradska uprava Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina, sa naznakom Komisiji za dodjelu studentskih stipendija ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2. Obrazac prijave se može dobiti u sobi broj 48 a Gradske uprave Grada Bijeljina ili na internet adresi Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati.
Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet prezentaciji Grada.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave.  
 
Više informacija na:

 
Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.
 
 
Srdačan pozdrav, 
 
ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE
Gradska uprava Grada Bijeljina

Karađorđeva br. 4

76300 Bijeljina

Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
 

Telefon: +387 55 233 169