Skip to main content

Koordinator obezbjeđenja kvaliteta

Radi efikasnijeg izvršavanja zadataka u oblasti obezbjeđenja kvaliteta i koordinacije svih aktivnosti na obezbjeđenju kvaliteta između tijela za obezbjeđenje kvaliteta, Senat Univerziteta imenuje koordinatora za obezbjeđenje kvaliteta na Univerzitetu.

Za koordinatora za obezbjeđenje kvaliteta na Univerzitetu imenuje se direktor Univerziteta, koji se na to mjesto postavlja po svojoj funkciji.

U cilju sveobuhvatnijeg i racionalnijeg sprovođenja aktivnosti na obezbjeđenju kvaliteta, Senat Univerziteta, na prijedlog fakulteta, imenuje po jednog koordinatora za obezbjeđenje kvaliteta, ispred svakog fakulteta.

Koordinatori za obezbjeđenje kvaliteta djeluju u skladu sa prijedlogom aktivnosti koje podnese Komisija, a usvoji Senat Univerziteta.

Rad koordinatora u organizacionim jedinicama organizuje i koordiniše Odbor za obezbjeđenje kvaliteta

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.