Aktivnosti

Poziv za učešće na dva projekta Erasmusa+

U okviru ERASMUS+ projekata do momenta predaje akreditacionih materijala, Univerzitet “Bijeljina” je dobio pozive za učešće u konzorcijumima, na dva projekta Erasmusa+...

Sporazum o saradnji sa Visokom medicinskom školom strukovnih studija Ćuprija

Sporazumom o saradnji između Univerziteta “Bijeljina” i Visoke medicinske škole strukovnih studija Ćuprija uspostavljena je saradnja i uzajamna pomoć u sledećim oblastima...

Memorandum o saradnji sa Balkan Greenhouse iz Makedonije

Zaključenim memorandumom o saradnji sa Balkan Greenhouse-om (Horti centrom-GreenHouse)iz Makedonije, Poljoprivredni fakultet Univerziteta “Bijeljina” ostvario je planirano praktično usavršavanje studenata Poljoprivrednog fakulteta, koji su imali priliku boraviti na sedmodnevnoj obuci  iz stakleničke proizvodnje...

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda

Potpisani ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda omogućava saradnju iz oblasti...

Sporazum o saradnji Univerziteta “Bijeljina” sa Alfa BK Univerzitetom iz Beograda

Sporazumom o saradnji Univerziteta “Bijeljina” sa Alfa BK Univerzitetom iz Beograda ostvarena je povezanost dviju visokoškolskih ustanova u domenu obrazovanja studenata, te potrebe o uzajamnoj podršci realizacije nastavnog procesa na obje visokoškolske ustanove.

Sporazum o saradnji između Univerziteta “Bijeljina” i Megatrend Univerziteta iz Beograda

Sporazum o saradnji između Univerziteta “Bijeljina” i Megatrend Univerziteta iz Beograda ratifikovan je sa ciljem razvijanja sledećih vidova saradnje...

Sporazum između Univerziteta “Bijeljina” i Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac

Sporazum između Univerziteta “Bijeljina” i Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac temelji se na saradnji u polju nastavno-naučnog rada i akademske prakse a sve u cilju...

Memorandum o bilateralnoj saradnji sa Fakultetom za zdravstvene vede Novo mesto - Slovenija

Univerzitet Bijelјina je zaklјučio Memorandum o bilateralnoj saradnji sa Fakultetom za zdravstvene vede Novo mesto - Slovenija. Priznajući uzajamne koristi koje će se steći ovom saradnjom koji promoviše naučne aktivnosti i međunarodno razumijevanje, Fakultet zdravstvene vede Novo mesto, Slovenija i Univerzitet „Bijeljina“, Fakultet zdravstvenih studija RS-BIH, ulaze u ovaj sporazum radi ostvarivanje sledećih koraka...

Ugovor o izvođenju zajedničkog studijskog programa Sestrinstvo sa Univerzitetom “Singidunum”

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta “Bijeljina” zaklјučio je Ugovor o izvođenju zajedničkog studijskog programa Sestrinstvo sa Univerzitetom “Singidunum”, odnosno, Fakultetom za zdravstvene, pravne i poslovne studije u Valјevu. Nastava na ovom studijskom programu se izvodi od akademske 2016/17 godine...

Sporazum o saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente sa sjedištem u Nišu

Sporazum o saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente sa sjedištem u Nišu je baziran na razmjeni iskustva iz oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mlade populacije Bijeljine, odnosno Niša, a sve u cilju...