Memorandum o bilateralnoj saradnji sa Fakultetom za zdravstvene vede Novo mesto - Slovenija

Univerzitet Bijelјina je zaklјučio Memorandum o bilateralnoj saradnji sa Fakultetom za zdravstvene vede Novo mesto - Slovenija. Priznajući uzajamne koristi koje će se steći ovom saradnjom koji promoviše naučne aktivnosti i međunarodno razumijevanje, Fakultet zdravstvene vede Novo mesto, Slovenija i Univerzitet „Bijeljina“, Fakultet zdravstvenih studija RS-BIH, ulaze u ovaj sporazum radi ostvarivanje sledećih koraka:

  • Aktivnosti na ostvarenju pune saradnje dva fakulteta
  • Koordinacije programa, te
  • Razmjene studenata, profesora i osoblja