Misija, vizija i ciljevi

 

MISIJA

Univerzitet Bijeljina nastoji da kroz sistem obrazovanja, nau?noistraživa?kog rada i u?eš?em u razvoju društvene zajednice, proizvede stru?njake potrebnih znanja i vještina, koji ?e mo?i da odgovore novim izazovima privrednog sektora, odnosno tržišta rada.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

 

VIZIJA

Savremena i prepoznatljiva visokoškolska ustanova koja primjenjuje sve evropske standarde, u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave, nau?noistraživa?kog i stru?nog rada.

 

STRATEŠKI CILJEVI

  1.  Razviti mehanizam za osiguranje kvaliteta s ciljem kontinuiranog unapre?enja sistema osiguranja kvaliteta
  2.  Razvoj studijskih programa
  3.  Poboljšanje kvaliteta studiranja
  4.  Osigurati kompetentnost i kvalitet nastavnog kadra i ostalih zaposlenih na univerzitetu
  5.  Kontinuirano poboljšanje materijalnih resursa, kako bi se osigurali uslovi za kvalitetno odvijanje nastavo-nau?nog rada
  6.  Upravljanje informacijama i javno informisanje zainteresovanih strana