Nastavni plan osnovnih akademskih studija psihologije

R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS PR. VJ.
1 RPNS Razvoj psihologije kao nauke i struke 1 O 3 30  
2 MPI Metodologija psiholoških istraživanja 1 O 4 30 30
3 PSP Psihologija percepcije 1 O 6 60 15
4 SPS1 Stastistika u psihologiji 1 1 O 7 60 30
5 FCNS1 Fiziologija centralnog nervnog sistema 1 1 O 6 45  
6 EJ1 Engleski jezik 1 1 O 4 30  
7 UKP Učenje i kognitivni procesi 2 O 7 60 15
8 MIE Motivacija i emocije 2 O 6 60 15
9 SPS2 Statistika u psihologiji 2 2 O 7 60 30
10 EJ2 Engleski jezik 2 2 O 4 30  
11 FCNS2 Fiziologija centralnog nervnog sistema 2 2 O 6 45  
12 URPS Uvod u razvojnu psihologiju 3 O 6 45  
13 OPPS Osnovi pedagoške psihologije 3 O 6 45  
14 PSM1 Psihometrija 1 3 O 6 30  
15 PSMZ Psihologija mentalnog zdravlja 3 O 6 30  
16   Izborni blok 1 3 I 6 45  
17 PSL Psihologija ličnosti 4 O 7 60  
18 RPS Razvojna psihologija 4 O 7 60  
19 PSM2 Psihometrija 2 4 O 6 30  
20 OSPS Osnovi socijalne psihologije 4 O 6 45  
21   Izborni blok 2 4 I 4 30  
22 OPP Opsta psihopatologija 5 O 5 60  
23 OOPS Osnovi organizacijske psihologije 5 O 5 45  
24 UKPS Uvod u kliničku psihologiju 5 O 6 45 15
25 EMT Eksperimentalne metode i tehnike 5 O 4 30 15
26 SPS Socijalna psihologija 5 O 7 60 30
27   Izborni blok 3 5 I 3 30  
28 RPP Razvojna psihopatologija 6 O 6 45 15
29 OPS Osnovi psihoterapije i savetovanja 6 O 6 45 30
30 PSRO Psihologija rada i organizacije 6 O 6 45 15
31 PPS Pedagoška psihologija 6 O 7 60 30
32   Izborni blok 4 6 I 5 45  
33 KP1 Klinička procena 1 7 O 6 45 30
34 PTPM Psihoterapijski pravci i modeli 7 O 6 45  
35 PSMO Psihologija međuljudskih odnosa na radu 7 O 5 45  
36 EPSP Etika psihološke stručne prakse 7 O 5 30 15
37 EOI Evaluacija obrazovnih ishoda 7 O 5 45 15
38   Izborni blok 5 7 I 3 30  
39 KP2 Klinička procena 2 8 O 6 45 30
40 PSIM Psihologija i marketing 8 O 4 30  
41 MUO Menadžment u obrazovanju 8 O 5 45 15
42   Izborni blok 6 8 I 4 45 15
43 PR Praksa 8 O 5   45
44 DIP Diplomski rad 8 O 6    

IZBORNI BLOK 1
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
1 1KV Komunikacione veštine 3 I 6
2 1PSH Psihologija humora 3 I 6

IZBORNI BLOK 2
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
1 2PSP Psihologija porodice 4 I 4
2 2ME Medicinska etika 4 I 4

IZBORNI BLOK 3
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
1 3VPS Vojna psihologija 5 I 3
2 3SNR Stres na radu 5 I 3

IZBORNI BLOK 4
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
2 4PSD Psihopatologija -specijalni dio 6 I 5
2 4ZPS Zdravstvena psihologija 6 I 5

IZBORNI BLOK 5
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
1 5PPD Predškolska pedagogija 7 I 3
2 5PSZ Psihologija u zajednici 7 I 3

IZBORNI BLOK 6
R.BR. ŠIFRA PREDMET SEMESTAR STATUS ECTS
1 6IK Intervencije u krizi 8 I 4
2 6RK Razvoj kurikuluma 8 I 4

STUDIJSKI PROGRAM Osnovne akademske studije psihologije