Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Mentalno zdravlje psihijatrijski, psihoterapeutski i psihološki aspekti"