Obavještenje

Ovim putem obavještavamo studente, koji trebaju da regulišu privremeni boravak u Službi za poslove sa strancima, Terenski centar Bijeljina, da mogu ugovoriti dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Osiguravajućem društvu "MIКROFIN OSIGURANJU" a.d. Bijeljina uz popust od 10% na godišnju premiju.

Više informacija u prilogu.

 

Prilog - Osiguravajuće društvo

Dokument

Prilog slika: