Obavještenje za studentsko anketiranje u ljetnom semetru školske 2019/20

Poštovani studenti,

Pravilnikom o studentskom vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa koji je 30.3.2013. godine usvojio Senat Univerziteta „Bijeljina“, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrijednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem o vrijednovanju kvaliteta nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprijeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrijednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću univerzitetskog veb servisa. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da elektronski popunjavaju anketne upitnike. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. 

Postupak anketiranja studenata će se sprovesti u periodu od 20. do 31. maja 2020. godine, a anketiranje se odnosi na ljetni semestar školske 2019/2020. godine, odnosno na prvi i integrisani ciklus studija.

Pristup anketi ostvarujete putem Vašeg logovanja/ulaska na sajt Univerziteta u kategoriji Ankete.

 

Dokument