Obavještenje za studente Farmacije

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti Farmacije da je Univerzitet potpisao Sprazum o saradnji sa farmaceutskom kućom TG - Pharm Medico iz Srbije, prema kome studenti imaju mogućnost odrađivanja pripravničkog staža i kasnijeg zaposlenja u ovoj ustanovi.

Studenti koji završavaju studije, kao i oni koji su već stekli diplomu, mogu se obratiti Direktoru Univerziteta ili putem Studentske službe oko angažovanja sa navedenom zdravstvenom ustanovom.

 

Doc.dr Boro Krstić, direktor

 

Dokument

Prilog slika: