Panel debata i Mini sajam zapošljavanja i karijera

     U okviru projekta Kancelarije Specijalnog predstavnika EU u BiH, pod nazivom „Šta znači Sporazum za rast i zapošljavanje – Gledaj od čega ćeš živjeti“, na Univerzitetu „Bijeljina“, od 11 časova, održana je panel diskusija , a zatim i mini sajam zapošljavanja i karijera. Ove aktivnosti su imale za cilj da unaprijede znanje i razumevanje građana, prevashodno mladih ljudi, o neophodnim socioekonomskim reformama i drugim segmentima Sporazuma, ali i da ukažu na mogućnosti školovanja, zapošljavanjai radnog angažovanja gradjana. Ovom prilikom, posetioci Debate i Sajma su imali priliku da steknu dragocene informacije o uspješnim poslodavcima, programima prekvalifikacija i zapošljavanja, start up-u, ali i iskustvima drugih ljudi i mogućnostima ličnog angažovanja prilikom traženja zaposlenja.

     Univerziet „Bijeljina“ je imao tu čast da bude domaćin ovog skupa i na taj način da skroman doprinos ovoj temi, ali se i aktivno uključi u rješavanje problema nezaposlenosti.

     Nadamo se da su Debata i Sajam ispunili Vaša očekivanja.

Prilog slika: