Početak školske 2019/2020. godine na Univerzitetu „Bijeljina“

 

Školska 2019/2020. godina za studente svih godina studija počinje u ponedeljak , 07.10.2019. godine.

Raspored nastave će biti naknadno  istaknut na sajtu i oglasnoj tabli Univerziteta.

Prilog slika: