Skip to main content

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Univerziteta„Bijeljina", zasnovana je na misiji i viziji Univerziteta i predstavlja osnovu za rad i razvoj, kako bi se uspješno realizovao osnovni cilj, odnosno ostvarivanje osnovne djelatnosti ove visokoškolske ustanove, koji proističu iz nacionalnih propisa iz oblasti visokog obrazovanja i Bolonjske deklaracije.

Razvojem kvaliteta, odnosno nastavno-naučnim i stručnim dostignućima, Univerzitet nastoji da studenti koji stiču diplome budu maksimalno kompententni u obavljanju posla, te u potpunosti ravnopravni pri nastavku školovanja i zaposlenju na cijelom evropskom prostoru i šire. Univerzitet sprovodi nastavni proces stalnim usaglašavanjem studijskih programa i procesa sa dokumentima koji se usvajaju na nivou Evropske Unije, te usaglašava potrebna rješenja sa potrebama tržišta rada i iskustvima drugih visokoškolskih ustanova.

Kako bi ostvario Politiku kvaliteta Univerzitet svoj nastavni i naučno -istraživački razvoj izgrađuje kroz sledeće osnovne ciljeve:

 • unapređenje kvaliteta studijskih programa,
 • povećanje broja studenata i povećanja interesovanja za studije na Univerzitetu,
 • unapređenje znanja i kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja,
 • optimalno korišćenje materijalnih i ljudskih resursa,
 • unapređenje kvaliteta naučno-istraživačkog rada,
 • unapređenje kvaliteta bibliotekarskih i informacionih resursa,
 • unapređenje kvaliteta uslova rada,
 • unapređenje prostora i opreme,
 • unapređenje kvaliteta postojeće i izrada nove dokumentacije,
 • jačanje uloge zaposlenih i studenata u samovrednovanju i ocjeni kvaliteta,
 • povećanje nivoa kvaliteta procesa upravljanja.

Univerzitet nastoji da obezbedi primjenu ove politike kvaliteta preko zaposlenih, studenata i ostalih organa, kako bi došlo do suštinskog unapređenja kvaliteta, a samim tim i naučnog i stručnog ugleda Univerziteta.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.