Seminar Novi horizonti sestrinstva

     Seminar za medicinske sestre / tehničare koji su organizovali Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina na temu „Novi horizonti sestrinstva“. Seminar se održao u srijedu, 11.05.2016. godine, sa početkom u 10 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“. Cilj seminara je edukacija i unapređenje  znanja medicinskih sestara / tehničara u oblasti zdravstvene njege, znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara / tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

 

     Predavači i teme koje su bile na seminaru su sledeće:

Doc. dr Dragan Zečević, tema: „Monitoring u jedinicama zdravstvene njege

Prof.dr Aleksandar Rašković, tema: „Značaj praćenja neželjenih reakcija na lijekove od strane zdravstvenih radnika

Prof. dr Nebojša Anđelković, tema: „Savremene dijagnostičke i terapijske procedure u internoj medicini – uloga

    visoko obučenog medicinskog osoblja

– „Izlaganje stručnih radova“

     

     Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo.

Prilog slika: