Poziv za projekte 2017. namijenjen nevladinim organizacijama i inkubatorima

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za projekte 2017. namijenjen nevladinim organizacijama i inkubatorima.

Rok za podnošenje projekata je 21. juni 2017. u 16.00 sati (krajnji datum i satnica).

U tom okviru, Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za projekte namijenjen civilnom društvu (NVO i inkubatori) u vezi sa slijedećim prioritetima (takođe su dobrodošli projekti koji pokrivaju više prioriteta) :

  • Podrška stručnom usavršavanju mladih, posebno u ruralnoj sredini, 
  • Razvoj preduzetništva i socijalnog preduzetništva, posebno žena i mladih 
  • Jačanje civilnog angažmana mladih i valorizacija iskustava ostvarenih kroz dobrovoljni rad
  • Podrška razvoju zelene ekonomije, aktivnostima na borbi protiv gađenja i u korist očuvanja okoliša
  • Valorizacija kulturne/prirodne i nematerijalne baštine i razvoj turizma

Pozivaju se zainteresovani NVO/inkubatori da popune formular u prilogu, na francuskom ili engleskom jeziku, i pošalju najkasnije do 21. juna 2017. (krajnja satnica : 16.00 sati). Odabrani projekti će se podržati u iznosu od 3000 do 7500 KM, u cijelosti ili jednim dijelom sume koju traže nosioci projekta.

Detaljne informacije kao i projektni obrazac možete naći na sljedećem link-u:

https://ba.ambafrance.org/Poziv-za-dostavu-prijedloga-projekata-2017

Srdačan pozdrav,

 

Ivana Jovović  
____________________________________________

Samostalni stručni saradnik za razvojne projekte

ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE
Kabinet gradonačelnika

Gradska uprava Grada Bijeljina

Karađorđeva br. 4

76300 Bijeljina

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

Telefon : +387 55 233 169

e-mail: ivana.jovovic@gradbijeljina.org 

www.investinbijeljina.org

www.gradbijeljina.org

 

Pratite nas na Facebook-u