Naziv studijskog programa i vrsta studija

Naziv studijskog programa: 

Integrisane akademske studije farmacije

Misija obrazovanja Mastera farmacije je da formira stručnjaka koji doprinosi zdravstvenoj zaštiti stanovništva, aktivno učestvuju u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Savremeni način života nametnuo je visoke profesionalne standarde ispred svakog pojedinca, a razvoj društva doprineo je stvaranju svijesti o značaju zdravlja i zdravstvene zaštite. Bogatstvo jednog društva ogleda se i kroz prizmu zdravstvene prosvećenosti stanovništva. Masteri farmacije na različite načine (kroz kontakt sa pacijentima, zdravstvenim radnicima, javnošću) utiču na formiranje svijesti o uticaju različitih faktora na zdravlje ljudi (pravilna ishrana, prevencija, organizacija zdravstvene zaštite, proizvodnja i stavljanje u promet kvalitetnih i bezbednih lijekova, praćenje novina na tržištu ljekovitih preparata, racionalna fitoterapija...). 

Vrsta studija:

Integrisane akademske studije farmacije su prema tipu: integrisane studije u trajanju od 300 ECTS, prema vrsti: redovne, a prema mestu izvođenja: obrazovanje koje se izvodi u sjedištu.