Računarska laboratorija

Univerzitet Bijeljina je opremljen savremenom računarskom opremom, koja je na raspolaganju studentima za potrebe nastave i individualnog usavršavanja informatičkog obrazovanja. Studenti imaju mogućnost neograničenog pristupa Internetu, čitanja elektronskih časopisa na koje je Fakultet pretplaćen, korišćenja Univerzitetskog web, mail i ostalih servisa.
Na Univerzitetu je uveden integrisani informacioni sistem (IS) baziran na savremenoj veb tehnologiji, koji studentima omogućava da, preko svog korisničkog imena i lozinke, sa bilo kog mjesta provjere svoje lične podatke, predmete iz nastavnog plana po kojem su upisani i njihove silabuse, ocjene, datume polaganja ispita. Osim toga mogu da prijave ispite, pretražuju bibliotečki fond i rezervišu knjige, komuniciraju sa nastavnicima i ostalo.
Univerzitet Bijeljina