S E M I N A R „ŠTA POSLE POPLAVE“

 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina

U saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

O R G A N I Z O V A O  JE  S E M I N A R  N A  T E M U

„ŠTA POSLE POPLAVE“

 

Mjesto održavanja:   Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina/Veliki amfiteatar, Pavlovića put bb,

Vrijeme održavanja: utorak 10.06.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Satnica:

 

09.30-10.00 -  Registracija učesnika seminara -

10.00-10.30 -  Pozdravna riječ

-          direktor Univerziteta Bijeljina, Boro Krstić

-          Načelnik odeljenja za poljoprivredu i privredu grada Bijeljina, Predrag Jović

-          predstavnik Ministarstva poljoprivrede RS  

 

1.       dr Goran Grekovac (Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad)
  - Agrotehničke mjere u proizvodnji kukuruza nakon poplava i preporuka hibrida za sjetvu

2.       dr Đura Karagić (Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad)
- Proizvodnja krmnog bilja nakon obilnih padavina i poplava

3.       dr Janko Červenski (Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad)
 - Proizvodnja i korišćenje povrća nakon poplava

4.       dr Goran Malidža (Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad)
 - Primjena herbicida u poplavljenim područjima

Prilog slika: