Tim psihološkog savjetovališta

 


Žilijeta Krivokapić
doktor psiholoških nauka,
specijalista medicinske psihologije,
bihevioralno-kognitivni terapeut,
supervizor Psihološkog savjetovališta.
Detaljnije

Dušan Ranđelović
doktor psiholoških nauka,
asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici,
koordinator Psihološkog savetovališta.
Detaljnije
 
Rosa Šapić
doktor medicinskih nauka,
neuropsihijatar, porodični
racionalno-emotivni psihoterapeut
Detaljnije


 Jovan Marić

doktor medicinskih nauka, Psihijatar,
profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu
Detaljnije

Jelena Jovanović
Psihodramski tarapeut,
rukovodilac Psihološkog savjetovališta.
Detaljnije