Seminar “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini“

     Dana 15.02.2016. godine na Poljoprivrednom fakultetu “Univerziteta Bijeljina” održan je četvrti po redu stručno-edukativni seminar, sad već pod tradicionalnim nazivom: Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini. Kao i prethodna četiri puta i ovaj seminar je organizovan u saradnji sa odjeljenjem za privredu i poljoprivredu Grada Bijeljine. Skup je okarakterisao učešćem velikog broja individualnih poljoprivrednih proizvođača kako iz regije Semberije tako i iz drugih opština RS i BiH.

     Kao i svake godine predavači su bili eminentni stručnjaci iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje i agrobiznisa uopšte. Kroz izložene teme, prisutni su mogli saznati šta je to novo u oblasti zaštite bilja, tačnije zaštiti kukuruza od bolesti crvenila, zatim u tehnologiji pripreme kukuruzne silaže za govedarsku proizvodnju, potom iz oblasti savremene povrtarske proizvodnje i agrobiznisa i načinu konkurisanja za IPARD sredstva EU.

     Ovaj vid organizovanja skupova je ponovo pokazao da su naši poljoprivredni proizvođači sve više i više zainteresovani za informacije koje im mogu biti od koristi u daljem organizovanju njihove proizvodnje, a naš Univerzitet se i ovaj put potrudio da im to i ponudi u nadi da će se kontinuitet ovakvog vida edukacije i prezentovanja novih saznanja nastaviti i dalje.

Prilog slika: