Seminar “Kako položiti ispit”

Psihološko Savjetovalište za mlade nastavlja sa svojim aktivnostima i organizuje besplatan mini seminar "Kako položiti ispit" u četvrtak, 07.11. 2013. sa početkom u 12h. Predavanje će se održati u velikom amfiteatru Univerziteta "Bijeljina", apredavač će bitiBranislav Maričić iz Britanskog Buzan centra.
 
Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešćena seminarui unaprijeditesvojevještine učenja.
 
OČEKUJEMO VAS!!!
 
Seminar “Kako položiti ispit”