Seminar: „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini“

     Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“ u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Odjeljenjem za privredu  i poljoprivredu grada Bijeljina je u četvrtak, 12.02.2015. godine, na Univerzitetu „Bijeljina“ Pavlovića put bb, sa početkom u 10 časova, organizovao seminar na temu: „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini“.

     Treći put zaredom, Univerzitet „Bijeljina“ se pokazao kao dobar domaćin i ugostio eminentne predavače iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i stočarstva, ali i preko dve stotine učesnika, koji su imali priliku da svojim aktivnim učešćem na seminaru obogate svoja znanja i razmijene iskustva o ovoj temi.

     S obzirom da se na području Semberije obrađuje preko 50 hiljada hektara zemljišta, ovim seminarom je dat značajan doprinos poljoprivredi, ali i postignut cilj seminara davajući smjernice poljoprivrednim proizvođačima u pogledu stočarstva i predstojeće sjetvene sezone, kako bi, pridržavajući se određenih standarda i tehnologija koji se koriste u poljoprivredi, omogućili što bolje prinose na kraju godine.

     U ulozi predavača, istakli su se: Prof. dr Grigorije Trifunović, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“, sa temom: „Uticaj određenih faktora na mlečnost krava“; Dr Ivica Đalović, sa temom:„Tehnologija gajenja i pravilan izbor hibrida u funkciji postizanja maksimalnih prinosa kukuruza u Republici Srpskoj“; Branko Gajičić sa temom:„Tehnologija gajenja NS sorti strnih žita sa posebnim osvrtom na prihranjivanje i dr Sanja Vasiljević, sa temom: „NS sorte krmnog bilja: prinos i kvalitet“ sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

     Seminar je bio besplatan za sve učesnike, a veliko interesovanje poljoprivrednika, dokaz je njihove potrebe i želje za učešćem na više ovakvih skupova. U planu je i održavanje niza okruglih stolova, kako bi se poljoprivredna proizvodnja Semberije, podigla na viši nivo.

     Za mart ove godine, najavljen je seminar, koji će se održati u suorganizaciji sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske iz Banja Luke.

Prilog slika: