SEMINAR „RUKOVOĐENJE U SESTRINSTVU”

 

Univerzitet „Bijeljina“ je još jednom opravdao epitet dobrog domaćina, time što je povodom međunarodnog Dana medicinskih sestara, 12. 05. 2014. godine, ugostio preko stotinu medicinskih sestara i tehničara iz Republike srpske, FBiH i Republike Srbije.

Ovim povodom su učesnici seminara imali priliku da kroz interaktivnu diskusiju saznaju nešto više o organizaciji rada u okviru struke, ali i o iskustvima iz same prakse.

SEMINAR  NA TEMU RUKOVOĐENJE U SESTRINSTVUsu organizovali UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA REGIJE BIJELJINA I FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA „BIJELJINA” U SARADNJI SA INSTITUTOM ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI – DEDINJE – BEOGRAD. 

U ulozi predavača, našli su se: Velisava Perović, Spec. sms, IKVB „Dedinje“, Mira Ranković struk. med. sestra IKVB „Dedinje“ i Doc. dr Dražen Jovanović, dekan fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina.

Po završetku seminara, učesnicima je bila dodeljena potvrda o učešću, sa idejom da u budućnosti bude više ovakvih okupljanja.

Prilog slika: