Seminar „Savremeni trendovi liječenja u medicini“

     Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina, organizovali su seminar za medicinske sestre/tehničare, na temu „Savremeni trendovi liječenja u medicini“. Seminar je održan u utorak, 08.12.2015. godine, sa početkom u 10 časova, na Univerzitetu „Bijeljina.

     Cilj seminara je bioedukacija i unapređenje znanja, vještina i kompetencija medicinskih sestara/tehničara u oblasti savremene zdravstvene njegei zaštite.

     Nakon uvodnih riječi, direktora Univerziteta Bijeljina, mr Bore Krstića, predsjednice Upravnog obora Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina, Gordane Gavrići dekana Fakulteta zdravstvenih studija, doc. dr Dražena Jovanovića, uvodno predavanje je održao Doc.dr Dragan Zečević, profesor Fakulteta zdravstvenih studija, na temu „Informisanje i komunikacija sa pacijentom i njegovom porodicom“. Zatim je uslijedilo predavanje dipl.med.ses. Ljiljane Vujanović iz Opšte bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, na temu "Prevencija i suzbijanje tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama", nakon čega je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, održalo prezentaciju svoga rada.

     Seminar je završen izlaganjem stručnih radova gostiju sa medicinskog fakulteta iz Novog Sada, Beograda i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kao i članica Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina.

     Preko 120 učesnika seminara je u okviru evaluacije seminara, ocjenilo organizaciju ovog skupa visokom ocjenom 4,8 (od mogućih 5), što umnogome potvrđuje njegov značaj, ali i izražava potrebu učesnika da ih i u budućnosti bude što više.

     Po okončanju seminara, učesnicima je dodeljena potvrda o učešću.

Prilog slika: