Seminar "Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2013 godini" (NTV Arena reportaža)

Izjavu za novire dali su: - Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske - Boro Krstić, direktor Univerziteta "Bijeljina" - Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske