Seminar Novi horizonti sestrinstva

 

Seminar za medicinske sestre / tehničare koji su organizovali Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina na temu „Novi horizonti sestrinstva“. Seminar se održao u četvrtak, 11.05.2017. godine, sa početkom u 12 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“. Cilj seminara je edukacija i unapređenje znanja medicinskih sestara / tehničara u oblasti zdravstvene njege, znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara / tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Predavači i teme koje su bile na seminaru su sledeće:

  • dr Ivanka Adžić,tema: Komunikacija-ključni element u pružanju zdravstvene nege onkološkom pacijentu i porodici“
  • dipl. med. sestra Ljiljana Vujanović, tema: Specifičnosti standarda zdravstvene njege u hirurškom liječenju bolesnika sa tumorima dojke“.

Izlaganje stručnih radova

  • Vidović Ljubica i Joveljić Vlatka,Opšta bolnica „Sveti VračeviBijeljina„Priprema pacijenta i kontrasna sredstva za MRI“
  • Milka Stojanović,Dom zdravlja Bijeljina -  „Tretman dekubitalnih rana“
  • Jelka Mrković,Dom zdravlja Bijeljina -   „Zubozdravstvena edukacija pacijenata“

 

Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo.

Prilog slika: