Seminar za farmaceutske tehničare održan 11.05.2015

     Seminar za farmaceutske tehničare, koji je održan u ponedjeljak, 11.05.2015. godine, sa početkom u 11 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

     Cilj seminarajeedukacija i unapređenje znanja farmaceutskih tehničara u oblasti farmacije, znanje, vještine, komepetencije i značaj farmaceutskih tehničara u zdravstvenoj zaštiti.

 

     Teme i predavači koji su učestvovali na seminaru su sledeći:

          - Farmacija-prošlost, sadašnjost, budućnost prof. dr sc. Zorica Vujić, redovni profesor na Katedri za Farmaceutsku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

          - Znanje, vještine i kompetencije tehničara u 21. veku doc. dr sc. Dragana Lakić, docent na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

          - Farmaceut u ulozi lidera i menadžeradoc. dr Dražen Jovanović, docent Katedre za marketing i menadžment Univerzitet         Bijeljina, Bijeljina.

 

     Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo na kontinuiranoj edukaciji.

Prilog slika: