Skip to main content

Seminar za farmaceutske tehničare

     Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina, 17.05.2016.god. održan je seminar za farmaceutske tehničare pod nazivom „Novi horizonti u apotekarskoj praksi“. Univerzitet Bijeljina jednom godišnje, priređuje kontinuiranu edukaciju za farmaceutske tehničare, kao važne zdravstvene profesionalce i bitnu kariku u lancu zdravstvene zaštite. Cilj seminara je bio da edukuje i unaprijedi  znanje farmaceutskih tehničara u oblastifarmacije, te da doprinese njihovom značaju u savremenoj farmaceutskoj praksi.

     Teme seminara i predavači su bili sljedeći:

  • Prof. dr Suzana Miljković – Farmaceutski fakultet Univerziteta Bijeljina.  Tema: „Novi pravci apotekarske prakse
  • Prof.dr Aleksandar Rašković – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Tema: „Značaj praćenja neželjenih reakcija na lijekove od strane zdravstvenih radnika
  • Prof. dr Snežana Đorđević – Vojnomedicinska akademija u Beogradu. Tema: „Toksikološki aspekti primjene lijekova“
  • Doc. dr Dražen Jovanović – Dekan Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina. Tema: „Principi, mitovi i realnosti komunikacije za farmaceute“

     Kroz predavanje prof.dr Suzane Miljković , farmaceutski tehničari su biti u prilici da sagledaju u kom pravcu se razvija nova apotekarska usluga, koja su očekivanja pacijenata-korisnika usluga, zdravstvenog sistema u cjelini i države od zdravstvenih radnika u apoteci i koja su nova znanja i vještine potrebne kako bi se ova očekivanja ispunila na najbolji mogući način.

     Prof.dr Aleksandar Rašković predočio je  značaj praćenja neželjenih reakcija na lijekove od strane zdravstvenih radnika. Cilj predavanja je bio da se ukaže na značaj razvijanja komunikacije između akademskih institucija, regulatornih tijela i farmaceutau sistemupraćenja i prijavljivanja neželjenih reakcija na lijekove, kako bi se bezbjednost primjenelijekovaznačajno unaprijedila. 

     Temu  vezanu za toksikološki aspekti primjene lijekova, obradila je prof.dr Snežana Đorđević, te akcenat stavila na značaj kontinuirane edukacija u prevenciji zloupotrebe korišćenja lijekova i eventualnom sprečavanju predoziranja i akutnih trovanja.

     Doc.dr Dražen Jovanović pričao je o značaju pravilne komunikacije između pacijenta i farmaceuta, te kako apoteke sve više postaju svjesne značaja ulaganja marketing napora, unapređivanja odnosa sa pacijentima/kupcima , u čemu  najveću ulogu imaju farmaceuti.

     Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo na kontinuiranoj edukaciji.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.