Seminar za medicinske sestre / tehničare održan 12.05.2015

     Seminar za medicinske sestre / tehničare koji su organizovali Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina na temu „Savremeni trendovi liječenja u medicini“. Seminar se održao na Dan medicinskih sestara u utorak, 12.05.2015. godine, sa početkom u 10 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

     Cilj seminara je edukacija i unapređenje znanja medicinskih sestara / tehničara u oblasti zdravstvene njege; znanje, vještine, kompetencije i značaj medicinskih sestara/tehničara u savremenoj zdravstvenoj zaštiti.

 

     Teme koje su bile na seminaru su sledeće:

          -  Principi pravilne ishrane - Spec. SMS Velisava Perović,

          -  Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja - SMS Mila Vukadinović

 

     Izlaganje stručnih radova.

          -  ERCP - (Endoskopska Retrogradna Holangio Pankreatogtafija), - Joveljić Vlatka strukovni medicinski radiolog, Vidović Ljubica strukovni medicinski radiolog,

          -  Medikamentozna terapija kod kancerskog bola-Marko Nikolić Diplomirani medicinski tehničar,

          -  Osnovni principi terapije insulinom kod djece i mladih sa dijabetesom melitusom tipa 1 - Simeunović Slađana Med. sestra,

          -   Infarkt miokarda (srčani udar), liječenje infarkta miokarda - Željka Simić Med. sestra,

          -  Neželjena dejstva lijeka - Đurić Gordana Med. Sestra,

          -  Trombolitička terapija - Vukica Stanić Med. Tehničar

          -  Njega prijevremeno rođenog novorođenčeta - Ana Tikveša Med. Sestra.

 

      Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo.

Prilog slika: