Seminar za medicinske sestre/tehničare „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“

Seminar za medicinske sestre/tehničare „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIIČARA REGIJE BIJELJINA I

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA „BIJELJINA“

 

POVODOM

MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

 

ODRŽALI SU S E M I N A R  NA TEMU

 

NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA

–korisni podsjetnici za svakodnevnu praksu–

 

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“ iz Bijeljine u saradnji  sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina tradicionalno je i ove godine organizovao seminar za medicinske sestre/tehničare pod nazivom „ Novi horizonti sestrinstva“ - korisni podsjetnici za svakodnevnu praksu. Seminar je održan u utorak, 15.05.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Univerziteta „Bijeljina“ u Bijeljini.

Cilj seminara bio je edukacija kao i unapređenje znanja medicinskih sestara/tehničara u oblasti zdravstvene njege,  kao i prezentovanje  vještina  i  kompetencija  koje bi medicinske sestre/tehničari u savremenoj zdravstvenoj zaštiti trebalo da posjeduju kako bi pružanje zdravstvenih usluga bilo na što zavidnijem nivou.

Seminar su otvorili doc.dr Boro Krstić, direktor Univerziteta „Bijeljina“, Gordana Gavrić-predsjednica Upravnog odbora Udruženja medicinskih sestara/tehničara regije Bijeljina i doc.dr Dražen Jovanović, dekan Fakulteta zdravstvenih studija  Univerziteta „Bijeljina“. Svi su istakli važnost ovih vidova edukacija za medicinske sestre/tehničare u cilju njihovog profesionalnog rasta kao i unapređenja pružanja zdravstvenih usluga građanima.

Svoja predavanja održali su doc.dr Dragan Zečević, redovni profesor na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“ koji je izlagao na temu savjetodavne funkcije medicinske sestre u podsticanju normalnog rasta i razvoja u pedijatriji.  Pored profesora Zečevića, sa Kliničkog centra Srbije učešće je uzela i dr Ivanka Adžić, čija tema izlaganja su bili standardi u sestrinstvu. Seminar je zatvorila doc.dr Rosa Šapić, redovni profesor Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta „Bijeljina“, koja je učesnicima seminara govorila o odnosu terapeut-klijent.

Ovogodišnjem seminaru prisustvovalo je oko 90 učesnika koji su zaposleni kao medicinske sestre/tehničari u domovima zdravlja, bolnicama, te privatnim zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine, Srbije i regiona. Po završetku seminara za učesnike je upriličen koktel u prostorijama fakulteta, a svim učesnicima uručeni su sertifikati.

Zahvaljujemo se svim učesnicima seminara koji su svojim prisustvom unaprijedili svoja znanja i vještine  iz oblasti zdravstvene njege i zdravstvene zaštite.

Prilog slika: