Seminar za poljoprivredne proizvođače

Poljoprivredni fakultet „Univerziteta“ Bijeljina je osmiput po redu bio doma?in seminara za poljoprivredne proizvo?a?e „Izazovi u poljoprivredi“. Ovaj ve? tradicionalni zimski stru?ni skup je održan u srijedu 12.02.2020. godine u suorganizaciji sa Upravom Grada Bijeljina, Upravom BiH za zaštitu bilja, te Komorom inženjera poljoprivrede Republike Srpske u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“. Seminar je bio uprili?en velikim brojem u?esnika i nekolicinom vrsnih predava?a iz razli?itih oblasti poljoprivredne proizvodnje i agrobiznisa.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Na samom po?etku skupa, u?esnicima su pozdravnu rije? ispred organizatora uputili doc. dr Boro Krsti?, dekan poljoprivrednog fakulteta „Univerziteta Bijeljina“, zamjenik gradona?elnika Bijeljine Predrag Jovi?i, prof. dr Goran Perkovi?, kao i dipl. ing. Zoran Peri?, predstavnik Komore inženjera poljoprivrede Republike Srpske. Po?etak stru?nog dijela seminara je otvoren predavanjem dipl. inž. Radinke Mi?i?, a nastavljen izlaganjem dipl. Inž. Ajle Dautbaši? ispred Uprave za zaštitu bilja BiH, kao i dr Grigorija Trifunovi?a, profesora emeritus sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta “Bijeljina”. U nastavku se moglo ?uti šta je to novo u savremenoj zaštiti biljaka o ?emu je više govorio mr Milan Vujanovi? predstavnik preduze?a Agrimatco doo., kao i kako i na koji na?in konkurisati za predstoje?e agrarne fondove EU u 2020. godini.  

Poljoprivredni fakultet „Univerziteta Bijeljina“ kao i Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske se još jednom zahvaljuje u?esnicima koji su se odazvali u velikom broju, te predava?ima što su i ovaj put uspijeli prenijeti najnovije informacije od velikog zna?aja za dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje i agrobiznisa u Republici Srpskoj i BiH.

Prilog slika: