Seminar za stručne saradnike

     Fakultet za psihologiju i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina" su uspješno realizovali treći po redu seminar za stručne saradnike na temu „Uloga stručnih saradnika u školama u procjeni i planiranju preventivnih intervencija sa djecom i mladima sa problemima u ponašanju“.
      Ovom prilikom je preko 40 stručnih saradnika sa teritorije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, defektologa, nastavnika), uključenih u rad sa mladima, imalo mogućnost, da kroz teorijska i praktična iskustva, obogati svoja znanja o metodama procjene djece i mladih koji su u riziku ili ispoljavaju neke oblike poremećaja u ponašanju, kako bi se detektovale glavne oblasti problema, a način i sadržaj intervencije prilagodili specifičnostima potreba i problema mlade osobe i njenih roditelja. U ulozi predavača našla se prof. dr Tamara Džamonja.
      Hvala svima onima koji su svojim prisustvom i učešćem na seminaru dali doprinos očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih.

Prilog slika: