Seminar za stručne saranike

     Odjeljenje za društvene djelatnosti grada Bijeljina i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta “Bijeljina”, organizovali su seminar na temu „Uloga porodice u prevenciji nasilja u školama”. Seminar je održan u petak, 20.05.2016. godine, sa početkom u 10 časova, na Univerzitetu „Bijeljina“. Cilj ovog seminara bio je ukazati, kroz teorijska i praktična iskustva, na ulogu porodice i njen uticaj u prevenciji nasilja u školama, ali i na saradnju sa roditeljima u situacijama nasilničkog ponašanja, kao i na načine njegovog prevazilaženja. Seminar je, kao nastavak edukativnih aktivnosti, bio namijenjen psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji su uključeni u rad sa mladima. U okviru seminara, bilo je predviđeno i vrijeme za izlaganje stručnih radova vezanih za ovu ili sličnu temu.

     Ovom prilikom preko 40 stručnih saradnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i iz Srbije, imalo je prilike da uzme učešće na seminaru i unaprijede znanja o ovoj temi i na taj način da svoj doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Galerija

Prilog slika: