Seminar za strucne saradnike „Devijantno ponašanje djece u školama i načini njegovog prevazilaženja”

FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU I PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE UNIVERZITETA „BIJELJINA”

ORGANIZOVALI SU SEMINAR ZA STRUČNE SARADNIKE

NA TEMU: „Devijantno ponašanje djece u školama i načini njegovog prevazilaženja”.

Seminar je održan u srijedu, 12.03.2014. godine na Univerzitetu „Bijeljina“, sa početkom u 10.00 časova.

Seminar je imao za cilj da stručnim saradnicima (psiholozima, pedagozima, specijalnim pedagozima i socijalnim radnicima) prikaže teorijska i praktična iskustva vezana za:

-   rad sa djecom sa problemima u ponašanju,

-   značaj preventivnog rada sa učenicima,

-   najefikasnije postizanje povoljne razredne atmosfere i

-   jačanje rezilijentnosti svih učesnika nastavnog procesa (preko individualizovanog pristupa učenicima u nastavi)

Na seminaru je učestvovalo preko 40 stručnih saradnika, iz Bijeljina i okolnih mjesta koji su nakon seminara dobili potvrde o učešću.

U svojstvu predavača su učestvovali:

Doc. dr Jelene Želeskov – Đorić, „Rezilijentnost i inkluzija“,

Doc. dr Mirjana Beara, „Podrška učenicima sa problemima u ponašanja“,

Doc. dr Dušan Ranđelović, „Nastava primerena stilovima učenja učenika u službi pozitivne razredne atmosfere“.

Nakon predavanja održane su dvije radionice:

Školski program za suzbijanje nasilja u školama“, Doc. dr Mirjana Beara,

Rezilijentnost i inkluzija“ Doc. dr Jelene Želeskov – Đorić.

Prilog slika: