Seminar „Izazovi u poljoprivredi“

Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“ je u četvrtak 15.02.2018. godine, po šesti put bio domaćin seminara „Izazovi u poljoprivredi“ i tom prilikom je ugostio poljoprivredne proizvođače sa područja Semberije i šire regije. Kao i prethodni šest puta prezentovane teme na seminaru bile su raznolike i kretale su se od oblasti govedarstva, pa do pravilne primjene pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Skup je kao i prethodni put otvorio dekan Poljoprivrednog fakulteta doc. dr Boro Krstić, a predavači su bili eminentni profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, te stručnjaci i profesori sa našeg Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“. U neformalnom razgovoru posle izlaganja a i u diskusijama koje su bile predviđene posle tematskih predavanja, poljoprivredni proizvođači su imali prilike učestvovati u raspravi kao i dobiti odgovore na sva za njih značajna pitanja iz struke.

Takođe, organizacijom ovog stručnog seminara, pokušali smo kao obrazovno-istraživačka ustanova otvoriti neka nova pitanja iz oblasti modernog agrara, te ponuditi odgovore i riješenja na tekuće probleme našeg agrobiznisa.

Prilog slika: